Aşağıda konu başlıkları ile belirtilmiş sorgulamalar hakkında bilgi temin etmek hizmetlerimiz arasındadır.

 

Tapu sorgulaması;

Araştırma, hedef kişinin ülke çapında taşınmaz mallarının olup olmadığına dair yapılır. Kişinin kendi adına kayıtlı mal varlığı varsa, bu araştırma sonunda belirlenir.

 

Medeni Hal Sorgulaması

Kişi hakkında yapılan araştırma sonucu medeni hal geçmişi hakkında bilgi edinilir. Boşanmış ise tarihleri, çocuk sahibi ise doğum yıllarına dair bilgi edinilir.

Araç Sorgulaması

Özel şahsa ait ya da şirket üzerine kayıtlı araçlar araştırılır. Araçların hangi yoldan alındığı, üzerinde ipotek olup olmadığı tespit edilir.

Mahkeme Dosyası Sorgulaması

Şahıs hakkında açılmış boşanma yada ceza davası hakkında araştırma yapılarak rapor edilir.

Sabıka Kaydı Araştırması

Şahısın sabıka kaydı araştırılır.