Özel dedektif,  görev süresi boyunca görev, sorumluluk ve yetki ve sınırlarını iyi bilmelidir. Yapılan araştırmalarda en küçük detayı dahi değerlendirmelidir.

Dedektif, şüpheci olmalıdır, ihtimalleri iyi değerlendirmeli, konunun ayrıntılarına inmelidir.

Dedektif, çalışmalarında gizlilik ilkelerine uymalı, araştırmada elde edilen verileri büyük bir titizlikle gizlemelidir.

Dedektif, yapılan araştırmalarda kesinlikle deşifre olmamalı, kendini çok iyi kamufle edebilmelidir.

Dedektif, bilgi ve belge toplarken bu bilgilerin doğruluğunu mutlak surette teyit etmelidir.

Özel dedektif, araştırma sürecine farklı taktikler üretebilmeli ve bunları uygulamaya koyabilmelidir. Bir diğer önemli konu ise teknolojik cihazları en etkili şekilde kullanıp süratle sonuca gidebilmelidir.

Yapılan takip ve saha çalışmasında planlamayı iyi bir şekilde yapıp aksaklıklara mahal vermemelidir.

En önemlisi ise dedektif, soğukkanlı ve sabırlı olmalıdır, gerektiğinde olması gereken konumda olmalıdır.