Faaliyet alanlarımız içinde bulunan personel araştırması uzman olduğumuz bir konudur.

Her şirketin bir gizlilik politikası vardır ve çalışan personelin konumu ne olursa olsun buna riayet etmesi gerekir. Bu konuda gelen talepler arasında, personelin aynı sektörde başka şirketlerle iletişimde olup olmaması en önemli konudur. Konunun hassasiyeti düşünüldüğünde önlem almak kaçınılmaz bir durumdur.

Personel araştırması konusunda bir başka konuda yapılan işin takibi konusudur. Bu konuda hizmet veren özel dedektif büromuz hiçbir ayrıntıyı atlamadan çalışır. Çalışma alanında aksamalar varsa bunlar tespit edilir ve raporlanır. Yine personelin iş saatleri dışında şirket politikası ile ters düşen bir durumu varsa tespitler yapılır.

Konuyu ana hatlarıyla tek tek ele alırsak

-Kritik bölümlerde bulunan personelin denetimi ve farklı firmalarla olan temasları

-Şirket içi alınan kararların gizliliği

-Şirket kaynaklarının amacına uygun kullanımı

-Taşeron firmaların denetimi

-Hastalık/Mazeret izni doğrulama

-İş kayıplarının nedenleri ve önlenmesi

-İşe alınacak personelin geçmiş deneyim doğrulaması

-Kalite kontrol

İş dünyasında değişen rekabet koşulları bu tür araştırmaları kaçınılmaz kılıyor. Firmanız adına yapılacak personel araştırması size çok yardımcı olacak tek kazançlı çıkacak yine siz olacaksınız.

Tüm bunların dışında konu hakkında almanız gereken kalıcı önlemler de üretiyoruz. Kontrol mekanizması ne kadar iyi çalışırsa zarar bir o kadar az olacaktır.

Özel dedektif büromuz, geçmişten gelen deneyimi ile bu alanda profesyonel destek sunmaktadır. Denetim mekanizması hakkında yapacağımız öneriler, sizi bir adım ileriye taşıyacak türden olacaktır.

Özel dedektif büromuz gerekli araştırmayı tüm detaylarıyla yaparak, konu hakkındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olurlar.