Bu sayfamızda bir özel dedektif ile çalışmanın suç teşkil edip etmediği konusuna değineceğiz.

Özel dedektif hizmetleri çok geniş bir tabana yayılmıştır. Boşanma davalarından tutun icra davalarına yada firma çalışanlarının araştırmasına kadar burada sayamayacağımız bir çok konuda hizmet alanı vardır.

Öncelikle Ceza kanunumuzda dedektif tutmak ile ilgili düzenlenmiş herhangi bir suç ve ceza tanımı bulunmamaktadır.

Anayasa’nın “Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar” başlıklı 38. maddesi’nde:

“Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz.

Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.

Fakat dedektif tutmak suç olmasa da dedektifin eylemleri Türk ceza kanunun da belirtilen suç ve eylemlere girer ise dedektif ile çalışan kişide bazı sorumlulukların altına girmiş olacaktır.

Örneğin özel dedektif çalışırken kişinin özel hayatını ihlal edecek şekilde bilgi toplaması yada konut ve özel alan dokunulmazlığını ihlal etmesi suç unsuru oluşturacaktır. Bu nedenle yapılan araştırmalarda belirttiğimiz unsurları göz önünde bulundurarak çalışılması esas alınır. Bahsi geçen araştırmalarda işinin ehli, almak istediği bilgiyi hangi koşullar altında alabileceğini bilen bir özel dedektif ile herhangi bir sorun yaşamazsınız.

Özel dedektif’in sağladığı deliller mahkeme aşamasında sunulabilir mi?

Bu konu oldukça hassas bir konudur. Araştırmalarda sonuca ulaşmak için değişik teknik ve taktikler kullanılır. Fakat hiçbiri suç teşkil etmemelidir. Bazı kriterler içinde hareket edildiğinde sağladığımız deliller mahkemede delil olarak kabul görmektedir. Bunun dışında kalan ve suç teşkil eden deliller ise sizi haklı iken haksız duruma düşürecek olduğunda mahkeme aşamasında kullanılması tavsiye edilmez. Bu konuda özel dedektif büromuz ile çalıştığınızda avukatınız ile ortaklaşa bir fikirde ilerlediğimiz için sorun yaşama ihtimaliniz yoktur.

Son olarak, özel dedektif ile çalışıp haklılığınıza dair delil toplama hakkınız vardır. Fakat bunu yaparken suç oluşturacak bir eylem içinde bulunmamalısınız. Csi özel dedektif bürosu 20 yıllık tecrübesi ile konu hakkında çok deneyimli bir özel dedektif bürosudur. Size hizmet sunarken sizin sıkıntılı bir sürece girmemeniz için her önlemi alır. Unutmayın deneyimsiz bir özel dedektif size yarardan çok zarar getirecektir.